VELKOMMEN TIL CFU'S HJEMMESIDE

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg - er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).
Pressemeddelelse

                                                                                                                                                           30. juni 2017


CFU bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet


Den 8. juni 2017 varslede CO10 blokade for stillinger som politikadet i politiet.


Der havde forud været ført forhandlinger mellem Moderniseringsstyrelsen og CO10/Politiforbundet om indgåelse af en overenskomst for politikadetterne. Moderniseringsstyrelsen har ikke ønsket at ansætte dem som tjenestemænd, således som det ellers er normen i politiet. I forhandlingsforløbet kom det frem, at det var afgørende for Moderniseringsstyrelsen, at politikadetterne ikke skulle kunne strejke eller lockoutes, selvom de skulle ansættes på overenskomst.


På den baggrund afbrød CO10/Politiforbundet forhandlingerne og varslede blokade af politikadetstillingerne.


Efterfølgende har de øvrige centralorganisationer eller disses medlemsorganisationer afsendt eller besluttet at afsende sympatiblokadevarsler.


Formanden for CFU udtaler i den forbindelse:


For centralorganisationerne i CFU er retten til at kunne konflikte som overenskomstansat en vital del af den danske model. Vi anerkender fuldt ud, at tjenestemænd ikke kan gå i konflikt, men når arbejdsgiverne ønsker at anvende overenskomstansættelse og ikke tjenestemandsansættelse, må de tage hele pakken med.


Det er vigtigt for CFU at sende et klart signal med sympatiblokadevarslerne, og at vi støtter fuldt ud op om CO10 og Politiforbundet i det vitale spørgsmål om konfliktretten som en afgørende del af den danske model. 


Kontakt Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61


Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Til sammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. Nyheder

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kommer løbende med udmeldinger om personalemæssige forhold i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.


Se mere her: Udflytning af statslige arbejdspladser