Pressemeddelelse

10. april 2015

De statsligt ansatte siger JA til OK15


De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. Dermed er det forlig, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) indgik med Finansministeriet i februar 2015, vedtaget. Overenskomsten har virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2018. 

Formand for CFU Flemming Vinther udtaler: Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes accept af OK15-forliget. Jeg er overbevist om, at det har været centralt for medlemmerne, at vi får lønstigninger, der over de kommende tre år sikrer og udbygger reallønnen. 

OK-resultatet betyder en samlet aftalt lønstigning over de kommende tre år på 4,45 procent. Dertil kommer, at parterne har forudsat en stigning herudover på 2,1 procent, den såkaldte reststigning. Den er blandt andet et udtryk for den lønudvikling, som sker via lokal løndannelse. De aftalte lønstigninger betyder, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, hvilket har været et afgørende krav for CFU. 

CFU-formanden fortsætter:

OK15-resultatet byder også på nogle nyskabelser. Jeg er særligt glad for, at vi får etableret en rådgivningsenhed bestående af de centrale parter med det formål at styrke dialogen mellem leder og tillidsrepræsentant lokalt. Det er en styrkelse af den danske model, og et væsentligt bidrag til at fremme et ligeværdigt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. 

Derudover sætter vi ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi får et rejsehold, der kan rådgive og vejlede, hvis der opstår problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Med OK15 har vi lagt kimen til, at det centrale niveau i langt højere grad kan støtte det decentrale niveau, når der opstår udfordringer. 


Flemming Vinther fremhæver yderligere, at staten er gået forrest og har sikret en uges ekstra barsel til fædrene. Jeg er tilfreds med, at vi i CFU stod sammen og sikrede bedre barselvilkår for fædrene i staten, udtaler Flemming Vinther.

Derudover er der fortsat er fokus på kompetenceudvikling, og minipensionen forbedres for ca. 10.000 ansatte.

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61.


CFU består af tre centralorganisationer: Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 
og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat).